งานกิจกรรม การเติบโตของชุมชนสีเขียว จัดโดยมูลนิธิแสง และTraidhos Three-Generation Barge Program ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 11.00-17.00น ที่ Patom ออแกนิค คาเฟ่

ขอเชิญเข้าร่วมภารกิจ เพื่อทำให้กรุงเทพเป็นสีเขียว พบกัน […]

Continue Reading