ครั้งแรกในประเทศไทยเผยรหัสลับ DNA คนเก่งจาก CEO Headhunter เปลี่ยนคนทำงานสู่ยอดมนุษย์ HI-Po เพื่อสร้างโอกาสให้ตนเองและองค์กรอย่างยั่งยืน

ข่าวการปิดกิจการหรือการเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่ระดับโรงงา […]

Continue Reading