สสว. และ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ

ภาครัฐร่วมเอกชนเปิดทางออกธุรกิจช่วยผู้ประกอบการไทยฝ่าวิ […]

Continue Reading