สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมกับธนาคารออมสินสกลนคร จัดโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองสกลนคร อ […]

Continue Reading