สว.ลงพื้นที่สมุทรปราการ…พบประชาชน รับฟังปัญหาพร้อมดันแหล่งอุตสาหกรรมเป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งใหม่

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาโดยดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา […]

Continue Reading