สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมความมั่นคง และเทคโนโลยีอวกาศ จัดสัมมนาเรื่อง “ศักยภาพและความท้าทายด้านเทคโนโลยีอวกาศของไทย”

สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมความมั่นคง และเทคโนโล […]

Continue Reading