คณะครุฯ ลงนามความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทในเครือซีดีจีและกลุ่มบริษัทในเครือจีเอเบิล เพื่อยกระดับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่

     รศ.ดร. สมศักดิ์ อรรคทิมากูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะ […]

Continue Reading