พัฒนาฝีมือแรงงานและราชมงคลเมืองช้าง ผนึกกำลังร่วมพัฒนาทักษะแรงงานสร้างความเข้มแข็งสู่ท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาฝีมือ […]

Continue Reading