การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดินหน้าทรานส์ฟอร์มระบบจ่ายไฟสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ด้วย EcoStruxure ADMS จากชไนเดอร์ อิเล็คทริค

• กฟภ. ใช้ EcoStruxure ADMS เพื่อไปสู่สมาร์ทกริดของประเ […]

Continue Reading