กทปส. นำร่อง Digital Literacy สู่เมืองแห่งการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ “ปิล็อก กาญจนบุรี” หวังขยายโอกาสทางการศึกษาและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

กทปส. นำร่อง Digital Literacy สู่เมืองแห่งการท่องเที่ยง […]

Continue Reading