บมจ. ฟินันซ่า และ บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2561 ณ วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร

ข่าว PR

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2561 ให้ บริษัท  ฟินันซ่า จำกัด  (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์  ฟินันเซีย ไซรัส  จำกัด (มหาชน) เพื่อน้อมนำไปถวาย ณ วัดสัมพันธวงศาราม  วรวิหาร  เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ  โดยมี ดร.วีรพงษ์  รามางกูร  ประธานกรรมการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน เมื่อวันอาทิตย์ที่  4  พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สำหรับเงินทำบุญในครั้งนี้เพื่อนำไปทำนุบำรุงพระศาสนา และมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์