โฟร์ฟูดส์ เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว

ข่าว PR

โฟร์ฟูดส์ เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว

นายสมเจตน์ ปัญจวัฒนางกูร (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์ ฟูดส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผงปรุงอาหาร แบรนด์ไทเชฟให้การต้อนรับนางสาวกรรณิการ์ มูลศรี (ที่ 3 จากขวา)เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอน เม็นทอล แมนเนจเม็นท์ จำกัด พร้อมทีมงานในโอกาสเข้าตรวจประเมินโรงงานภายใต้  “โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว” ซึ่งเป็นโครงการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน และบริเวณใกล้เคียงถือเป็นพันธกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและชุมชน ณ บริษัท โฟร์  ฟูดส์ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โทร. 02 029 9417,081 732 7889