โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Cambridge English

ประกาศ

โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ ร่วมกับ บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด (ศูนย์สอบรับอนุญาต TH195) จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Cambridge English: Young Learners ให้กับนักเรียนกว่า 40 คน ที่โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ เดอะไนน์เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Cambridge English: Young Learners ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ เป็นการสอบระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) ตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยเฉพาะ ซึ่งมี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ Pre A1 Starters, ระดับ A1 Movers และ ระดับ A2 Flyers

สำหรับผู้ปกครองที่สนใจให้นักเรียนเข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Cambridge English: Young Learners สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ หรือ บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด (ศูนย์สอบรับอนุญาต TH195) Tel: 081 958 0085, Line: @clubacademia