Hima Corporation (Thailand) Co.Ltd. เปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่

ประกาศ

Hima Corporation (Thailand) Co.Ltd. เปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ณ เอนเตอไพรส์ ปาร์ค ถนนบางนา-ตราด ธุรกิจมีเป้าหมายเป็นผู้นำด้านการผลิต จำหน่ายถุงมือยางคุณภาพสูง ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดโลก ที่ยังเผชิญปัญหาไวรัสโควิท-19 ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูง คุณไชยเชษฐ ฉัตรวรรณกลาง CEO คุณดร.หม่อมหลวงภัทรชาติ ประวิตร ประธานที่ปรึกษา คุณปุณณภัสสร จีรวิวัฒนชัย COO และทีมงานผู้บริหารให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศด้วยบรรยากาศอบอุ่น