MOKI จัดประกวดคลิปวิดิโอ ร่วมกับ ม.เพาะช่าง

ประกาศ

บริษัทมังคิ คิง ฟูด จำกัด ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาศิลปะการถ่ายภาพ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับรางวัลในโครงการประกวดถ่ายทำ ตัดต่อคลิปวิดิโอโครงการ Enjoy Cooking Contest จากผลงานนักศึกษาทั้งหมด 60 กว่าผลงานจนได้ผ่านการคัดเลือกเหลือเพียง 8 ผลงาน
รางวัลทั้งหมดได้รับเกียรติ จากคุณธนิสตา ชูทวี ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด เป็นผู้มอบรางวัล พร้อมผลิตภัณฑ์สุขภาพ MOKI และประกาศนียบัตร
โดยมีรางวัลดังนี้
รางวัลที่1 เงิน10,000 สินค้า 5,000
รางวัลที่2 เงิน 3,000 สินค้า 3,000
รางวัลชมเชย(2รางวัล) เงิน1,000 สินค้า 2,000
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภครรพ์ ถนนทิพย์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ธัญวัฒน์ วัฒนานนท์เดชา
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
ได้แก่ มานิดา โพธิเพ็ญ และ ปาริตา มีทองคำ
รางวัลขวัญใจ ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพและประกาศนียบัตร จำนวน 4 รางวัล
ลีลิน ห้วยหงษ์ทอง
ณัฐนรี อินโยธา
พิมพัฒน์ ปีสิงห์
นิภาธร สังข์แก้ว
#บุกขาวตราโมคิ
#Moki
#เพาะช่างMoki
#VDOMoki