SNACK BOX โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์

ประกาศ

SNACK BOX
โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์

มอบความไว้วางใจให้เรา.. ในทุกช่วงเวลาสำคัญ
ด้วย SNACK BOX อร่อยสะอาดสดใหม่ เกรดพรีเมี่ยม
สำหรับงานประชุม สัมมนา กิจกรรม งานบุญ งานแต่ง งานสวดอภิธรรม ฯลฯ
ราคาเริ่มต้นที่กล่องละ 50 บาท
อาหารกล่อง เมนูละ 69บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 0-2216-9555 ต่อ 11546 ,11547

SNACK BOX , อาหารกล่อง, เดลิเวอรี่, โรงแรม,โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์,ประชุมสัมมนา