องค์การตลาด ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับจังหวัดนนทบุรี พร้อมเปิด “ตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา”แลนด์มาร์คใหม่ใจกลางกรุง

ประกาศ

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ประธานกรรมการองค์การตลาด พร้อมนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนเปิดตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนตลาดให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการสินค้า OTOP รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา ให้เป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง พร้อมดันให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมืองกรุง