เปิดแล้ว สถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาลำลูกกา !!!

ประกาศ

สถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาลำลูกกา (Pingu’s English Lamlukka) เปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิพัทธ์ อึ้งปกรณ์แก้ว ผู้บริหาร Pingu’s English Thailand และคุณจารุวรรณ จารุธนรัตน์กุล ผู้บริหารสถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาอยุธยา มาร่วมเปิดสาขาใหม่ และร่วมแสดงความยินดีกับคุณลมุน ปราชญ์มนตรี (ครูไก่) ผู้บริหารสถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาลำลูกกา พร้อมด้วยผู้ปกครองและนักเรียน มาร่วมแสดงความยินดี และเยี่ยมชมสถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาลำลูกกา

สถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก 3-10 ปี โดยมุ่งพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตามกรอบมาตรฐานสากล Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) โดยสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ผ่านตัวการ์ตูนเพนกวิน “พิงกุ” และสื่อมัลดิมีเดียที่ยึดหลักให้ “เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้” ด้วยกระบวนการสอนในลักษณะ “เน้น ย้ำ ซ้ำ ทวน” และกิจกรรมเชิงประสบการณ์ตามทฤษฎีพหุปัญญา ตลอดจนการวัดและประเมินผลด้วย Cambridge English ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร

สำหรับสถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาใหม่นี้ ตั้งอยู่หลังตลาดนานาเจริญ ลำลูกกาคลอง 2 ปทุมธานี ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชม หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร 086 613 9697