“ด้วยรักและผูกพันธ์” งานเลี้ยงเกษียณ บุคลากร SPU Early Retire

ประกาศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ “ด้วยรักและผูกพันธ์” เพื่อเป็นการขอบคุณ แก่บุคลากร และพนักงานประจำที่ Early Retire ในปี 2563 รวม 18 คน โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในงาน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมแสดงความขอบคุณ บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น ณ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้