“รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศ

กรมบัญชีกลางจัดงาน “รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
ได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook กรมบัญชีกลาง
และ Facebook 9 MCOT พร้อมกับทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HD
วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.