บาลานส์ แบรนด์สุขภาพน้องใหม่ที่มาพร้อมกับรางวัลเกียรติยศ

ประกาศ

ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา บาลานส์ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ที่ตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพของผู้บริโภคยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด สมดุลทุกช่วงวัย ภายใต้การดูแลโดย บริษัท เวลเนส เอเชีย จำกัด ได้รับมอบรางวัลแห่งเกียรติยศ AEC Quality Award 2020 โครงการส่งเสริมพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานยอดเยี่ยมอาเซียน เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับระบบเศรษฐกิจไทยสู่สากล