ZIZZIGO.NET

รางวัลมาตราฐานท่องเที่ยวปลอดภัย

ขจร วิมลเจริญสุข(ซ้าย) ผู้จัดการโรงแรมเซ็นทารา อาซัวร์ พัทยา เป็นผู้แทนโรงแรมฯ รับมอบประกาศนียบัตรโรงแรมที่ผ่านการรับรองมาตราฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย “SHA” จาก ธเนศ ศุภรสหัสรังสี (ขวา) รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการรับรองว่าโรงแรมเซ็นทารา อาซัวร์ พัทยา มีความปลอดภัยทั้งด้านความสะอาด สุขอนามัย

Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) เป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรม

copyright 2020|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO

Powered By WordPress | Royal News Magazine