ZIZZIGO.NET

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ร่วมมือร่วมใจส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ร่วมมือร่วมใจส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ด้วยการแต่งผ้าไทยสัปดาห์ละ 2 วัน (ในวันอังคารและวันศุกร์)

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์รากเหง้าภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่หล่อหลอมจากสภาพถิ่นฐาน บริบททางสังคมและประเพณี กำเนิดเป็นวัฒนธรรมอันล้ำค่า ซึ่งได้ถ่ายทอดสู่คนรุ่นปัจจุบันผ่านงานหัตถกรรมผ้าทอในแต่ละพื้นถิ่น ให้ดำรงคงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยตลอดไป

ทั้งเป็นการช่วยก่อเกิดรายได้กระจายสู่ชุมชน ช่วยเหลือผู้ประกอบการผ้าในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกทางหนึ่งด้วย

copyright 2020|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO

Powered By WordPress | Royal News Magazine