สนับสนุนสุดยอดเทคโนโลยีล้ำสมัย

ข่าว PR

นายวาโย ตันติปาลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท วาโย เทรด เซ็นเตอร์ จำกัด พร้อมคณะทำงาน ส่งมอบเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย ACCUNIQ  เพื่อสนับสนุนการตรวจรักษาด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัยและได้มาตรฐาน โดยมี น.พ. องอาจ ดีศิริ  พ.ญ. มาลินี บุณยรัตพันธ์ุ  และ น.พ. เอกรินทร์ ลักขณาลิขิตกุล เป็นตัวแทนผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลชลบุรี