“ข้าวตราฉัตร” สนับสนุนกิจกรรม “ร่วมกันปันสุข คลายทุกข์ประชาชน” สู้ภัย COVID-19 ร่วมกับสภากรุงเทพมหานคร

ข่าว PR

นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์  ให้การสนับสนุนโครงการ “ร่วมกันปันสุข คลายทุกข์ประชาชน” ของสภากรุงเทพมหานคร โดยมีนายนิรันดร์  ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร (คนที่ 3 จากซ้ายมือ) และพลตำรวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (คนที่ 2 จากซ้ายมือ) รับมอบข้าวตราฉัตรส้ม ขนาด 5 กก. จำนวน 1,002 ถุง จากนายเทียนชัย จูพัฒนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมเพื่อสังคม (คนที่ 3 จากขวามือ) ผู้แทนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ณ อาคารไอราวัตพัฒนา สภากรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบและประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ที่ชุมชนชุมชนวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร