สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เปิดฝึกอาชีพให้กลุ่มแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการที่ได้รับผลกระจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

ข่าว PR

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยนายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เป็นประธาน เปิดฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบอาหารไทยและเบเกอรี่ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2563 ให้กลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 20 คน เพื่อพัฒนาทักษะกำลังแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ ให้มีความรู้และทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพต่อไป ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร