Missy Bra ส่งต่อเสื้อชั้นในให้เพื่อนหญิง ครั้งที่ 2

ข่าว PR

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมรับบริจาคเสื้อชั้นในใช้แล้วสภาพดี โดยในครั้งนี้ MissyBra (มิสซี่บรา) ได้ส่งต่อให้แก่เพื่อนหญิงที่ ศูนย์บริการคนพิการ ชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดพิษณุโลก

ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน และสามารถติดตามกิจกรรมอื่นๆ เพื่อผู้หญิงได้ที่ FB/missybra หรือ www.missybra.com