สร้างคุณค่าให้กับปฎิทินเก่า

ข่าว PR

คุณฐิติวุฒ ทองโต ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์  นำปฎิทินตั้งโต๊ะปีที่ผ่านมา โดยรวบรวมจากลูกค้า

และพนักงาน  มอบให้กับมูลนิธิคนตาบอดไทย เพื่อไปผลิตหนังสืออักษรเบลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา พร้อมทั้งรับกล่องบริจาคมาตั้งไว้ในโรงแรม  ซึ่งเป็นการช่วยเหลือมูลนิธิ ฯ อีกช่องทางหนึ่ง ที่จะหาเงินไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทยต่อไป