แสดงความยินดี

ข่าว PR

พล.อ.อ.ชลิต  พุกผาสุข  องคมนตรี (ที่ 4 จากซ้าย) องคมนตรี และ นายกสภามหาวิทยาลัยสยาม  มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2563 ให้แก่ สายสม  วงศาสุลักษณ์  (ที่ 4 จากขวา) , สุพัตรา  จิราธิวัฒน์ (ที่ 3 จากขวา),  ดาโต๊ะดร.อันซารี  อาห์เหม็ด (ซ้ายสุด) และ เรืองโรจน์  พูนผล (ที่ 2 จากซ้าย)  โดยมี ดร.พรชัย  มงคลวนิช (ที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม, รศ.ดร.จอมพงศ์  มงคลวนิช (ที่ 2 จากขวา)  และศ.นพ.อมร  ลีลารัสมี (ขวาสุด) ร่วมแสดงความยินดีด้วย  ณ อาคารพิรัชบุรี  ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค บางนา