โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ อวยพรปีใหม่ ผู้ว่าสงขลา

ข่าว PR

นายมนูญ วุฒิ  (กลาง)  ผู้จัดการทั่วไปพร้อม นางสาวกรรัชนันท์ เรือนเพ็ชร์  (สองจากขวา) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และนางสาวศรุดา  มาบทองน้อย (ซ้าย)  ผู้จัดการฝ่ายขาย และนางสาวนฤมล ทองเอียด  (ขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย  โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ เข้าอวยพรปีใหม่ นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา  (สองจากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมรับพร ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่