โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ อวยพรปีใหม่ แม่ทัพภาคที่ 4

ข่าว PR

นายมนูญ  วุฒิ  (สูท)  ผู้จัดการทั่วไปพร้อม นางสาวกรรัชนันท์ เรือนเพ็ชร์  (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และนางสาวนฤมล  ทองเอียด  (ขวา)  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย  โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ เข้าอวยพรปีใหม่  พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสด์  แม่ทัพภาคที่ 4  พร้อมรับพรปีใหม่ ณ มทบ 42 อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่