อจ. มจพ. ร่วมเวทีปราชญ์ชาวบ้าน เสวนา “นวัตกรรม เพิ่มราคายางพารา”

ข่าว PR

รศ.ดร. ระพีพันธ์ แดงตันกี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับเชิญเปิดเวทีปราชญ์ชาวบ้าน : เสวนา “นวัตกรรม เพิ่มราคายางพารา” ใน“งาน วันยางพาราบึงกาฬ 2563” ระหว่างระหว่าง 12-18 ธันวาคม 2562 จัดเต็มปีที่ 8 กิจกรรม-นวัตกรรมให้ความรู้ ตอกย้ำ “บึงกาฬโมเดล”

ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ