สถาปนิกล้านนา’62 “มอง เมียง ใหม่”

ข่าว PR

สมาคมสถาปนิกสยามฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) โดยกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา จัดงานสถาปนิกล้านนา62 ภายใต้แนวคิด มอง เมียง ใหม่ : re search heritage” ชมมรดกทางสถาปัตยกรรมเมืองเชียงใหม่ และกิจกรรม Chaing Mai Tour  ในวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ณ ที่ทำการสมาคมสถาปนิกสยามฯ สาขาล้านนา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่