“ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร” ที่วิทยาลัยดุสิตธานี

ข่าว PR

ดร.ศิริพงศ์  รักใหม่ (แถวหน้า ที่  5 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ของวิทยาลัยดุสิตธานี นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมทั้งนักศึกษาของวิทยาลัย ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยดุสิตธานี